1. Efektuace: podnikatelské a kreativní myšlení
  2. Lidské zdroje v digitální společnosti
  3. English for Corporate World
  4. Obchodování na mezinárodních trzích
  5. Marketing a marketingová komunikace 4.0 pro MSP
  6. Interkulturní komunikace pro řízení a podnikání
  7. Řízení podnikových financí a finančních rizik
  8. Moderní metody řízení výroby, logistiky, výzkumu a vývoje
  9. Řízení projektů, projektový management